Åtgärder för minskat svinn i livsmedelsindustrin

Hur kan man minska på matsvinnet. ISBN 978-91-620-6595-9.