Air pollution and children’s health in Sweden

Luftföroreningar och barns luftvägshälsa. ISBN 978-91-620-6585-0.