Hållbar återföring av fosfor

Naturvårdsverkets redovisning av uppdrag från regeringen. ISBN 978-91-620-6580-5.