Tillgängliga natur- och kulturområden, DAISY-format.

En handbok för planering och genomförande av tillgänglighetsåtgärder i skyddade utomhusmiljöer, DAISY-format. ISBN 978-91-620-6562-1-CD.