Strategiskt arbete för minskad nedskräpning

Vägledning för kommuner. ISBN 978-91-620-6551-5.