Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050

Syntesrapport. ISBN 978-91-620-6537-9.