Avfallsstatistik för bättre miljöarbete

En utvärdering av dataförsörjningen till avfallsstatistiken. ISBN 978-91-620-6536-2.