Kommunala friluftsplaner

Forskningsrapport. En kunskapsbas för verkningsfulla och användarvänliga kommunala friluftsplaner. ISBN 978-91-620-6533-1.