Åtgärdsprogram för barbastell

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-6532-4.