Klimatinvesterings­programmen Klimp 2003–2012 Slutrapport

Redovisning till regeringen januari 2013. ISBN 978-91-620-6517-1.