Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-6496-9.