Konsumtionsbaserade miljöindikatorer

Underlag för uppföljning av generationsmålet. ISBN 978-91-620-6483-9.