Dispens från strandskyddet

En utvärdering av roller, ansvar och förutsättningar efter förändringen i lagstiftningen 2009. ISBN 978-91-620-6472-3.