Samverkansplaner för värdefulla kust- och havsområden

Projektrapport och rekommendationer för vidare arbete. ISBN 978-91-620-6471-6.