Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss

Rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN: 978-91-620-6467-9