Klimatomställningen och det goda livet

I denna rapport görs några försök att identifiera möjliga strategier för att stödja både ”ett gott liv” och låg klimatpåverkan. ISBN 978-91-620-6458-7.