Köttkonsumtionens klimatpåverkan

Drivkrafter och styrmedel. ISBN 978-91-620-6456-3.