Uppföljning av skyddade områden i Sverige

Rapporten redovisar riktlinjer och system för uppföljning i skyddade områden. ISBN 978-91-620-6379-5.