Övervakning av främmande arter i Mälaren

En sammanställning av dagens kunskap av introducerade arter .SBN 978-91-620-6375-7.