Beslutet om licensjakt på varg 2010

En kvalificerad uppföljning med beredningsprocessen i fokus. ISBN 978-91-620-6361-0.