Utvärdering av biologiska tester gjorda på svenska skogsindustriavlopp 2001 – 2007

Rapporten utvärderar tillförlitligheten och tolkbarheten av biologiska karakteriseringar av 14 avloppsvatten från svensk massaindustri. ISBN 978-91-620-6304-7.