Minskat svinn av livsmedel i skolkök

Rapporten innehåller förslag på åtgärder som skolor, kommuner och myndigheter kan vidta för att minska matavfallet. ISBN 978-91-620-5979-8.