WEEE-direktivet i Sverige

Hur det svenska systemet för insamling och återvinning av elprodukter fungerar och varför det fungerar som det gör. ISBN 978-91-620-5969-9.