Våtmarksinventeringen – resultat från 25 års inventeringar

Nationell slutrapport för våtmarksinventeringen (VMI) i Sverige. ISBN 978-91-620-5925-5.