Åtgärdsprogram för asknätfjäril

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN: 978-91-620-5858-6