Åtgärdsprogram för mnemosynefjäril

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-5829-6.