Avloppsreningsverkens förmåga att ta hand om läkemedelsrester och andra farliga ämnen

Rapport om läkemedelsrester i reningsverk. ISBN 978-91-620-5794-7.