Vägledning för förvaltning av Naturvårdsverkets fastigheter

Vägledning. Regelverk för fastighetsförvaltande myndigheter. ISBN 978-91-620-5790-9.