Ekosystemansatsen

Rapporten är en vägledning som beskriver ekosystemansatsen och sätter den i relation till svenska förhållanden. ISBN 978-91-620-5782-4.