Strategin för effektivare energianvändning och transporter, EET

Rapporten föreslår ett 50-tal nya eller förändrade styrmedel som krävs för att begränsa transport- och energisektorernas miljöpåverkan. ISBN: 978-91-620-5777-0