Havsbaserad vindenergi ur ett fågelperspektiv

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 978-91-620-5764-0.