Granskning av nationella fördelningsplaner inom EU:s system för handel med utsläppsrätter

Rapport från ett samarbetsprojekt mellan Naturvårdsverket och Energimyndigheten. ISBN: 978-91-620-5751-0