Fladdermöss och havsbaserade vindkraftverk studerade i södra Skandinavien

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 91-620-5748-0.