Sternrapporten – en genomgripande analys av klimatförändringens ekonomi

Översättning med kommentarer av slutsatserna från Sternrapporten. ISBN 91-620-5711-1.