Företagsstrategier för utsläppshandel och klimatåtaganden

Den här rapporten ökar kunskapen om hur handeln med utsläppsrätter fungerar som klimatpolitiskt styrmedel. ISBN 91-620-5679-4.