EU:s handelssystem med utsläppsrätter efter 2012

Rapport från Energimyndigheten och Naturvårdsverket. ISBN: 91-620-5657-3