Att integrera flyget i EU:s handelssystem för utsläppsrätter

En analys gjord av Naturvårdsverket i samråd med Luftfartsstyrelsen av de förslag som anges i europeiska kommissionens meddelande KOM(2005)459 om att minska flygets klimatpåverkan. ISBN: 91-620-5655-7