Konsekvenser av förbud mot bly i ammunition

Rapport. ett regeringsuppdrag rapporterat av Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen. ISBN: 91-620-5627-1