Åtgärdsprogram för bevarande av Dvärglåsbräken

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 91-620-5626-3.