Åtgärdsprogram för bevarande av utter

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN: 91-620-5614-X