Åtgärdsprogram för bevarande av rödlistade fjälltaggsvampar

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN: 91-620-5609-3