Åtgärdsprogram för bevarande av Rikkärr

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 91-620-5601-8.