Skyddsvärda statliga skogar

Rapporten redovisar 114 områden med skyddsvärda skogar nära fjällen och hur deras naturvärden har bedömts av Naturvårdsverket, länsstyrelserna och Fastighetsverket. ISBN: 91-620-5573-9