Handlingsprogram för skydd av fladdermusfaunan

Åtaganden enligt det europeiska fladdermusavtalet EUROBATS. ISBN 91-620-5546-1.