Spridning av främmande populationer i Sverige

Rapporten beskriver risken som finns för spridning av gener till inhemska arter främst om miljoner fiskar, fåglar och skogsträd. ISBN: 91-620-5475-9