Åtgärdsprogram för bevarande av bredbandad ekbarkbock

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 91-620-5469-4.