Uppföljning av Natura 2000 i Sverige

Rapport. Uppföljning av habitat och arter i Habitatdirektivet samt arter i Fågeldirektivet. ISBN 91-620-5434-1.