Förslag för kostnadseffektiv minskning av kväveoxidutsläpp

Rapport. Kväveoxidavgift och handelssystem för utsläppsrätter. ISBN 91-620-5356-6.