Skyddsvärda statliga skogar och urskogsartade skogar

Huvudrapport över uppdrag om naturvärdesbedömning och skydd av viss skog. ISBN 91-620-5339-6.