Towards greener products

Redovisning av ett regeringsuppdrag. ISBN 91-620-5296-9.